นายแพทย์เดชา แซ่หลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ MOPM ประเภท People centered (มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12.

เพิ่มเติม

แพทย์หญิงพรทิพย์ เพชรมณี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเทพา ได้รับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ "เพชรน้ำดี แห่งโรงพยาบาลเทพา" ประจำปี 2561

เพิ่มเติม

โรงพยาบาลเทพา

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ (สรพ)

เพิ่มเติม
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่มีคุณภาพสานสร้างระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน.
ดูแลสุขภาพตามมาตรฐานแบบองค์รวม บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร มีชีวิตชีวา ประชามีสุข.
บูรณาการการงานในเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบริหารจัดการโดยชุมชน.

ผลงานหนังสั้น

ผลงานหนังสั้น มหกรรมวิชาการสุขภาพ เขต 12

รางวัลชนะเลิศ ปี 2560 ,ปี 2561

"ตรวน" ปี61

"ถอดใจ" รพ.เทพา รางวัลชนะเลิศ ปี61

"ความทรงจำและความสิ้นหวัง" รางวัลชนะเลิศ ปี60

ศักรินทร์ผู้ไม่ยอมแพ้

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

ประกาศรับสมัคร

2019-11-21 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานบริการ(รปภ.) ,พนักงานซักฟอก, พนักงานโสตทัศนศึกษา ,พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริการ(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 568 ครั้ง)
2019-09-26 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 37 ครั้ง)
2019-09-20 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักโภชนาการ พนักงานซักฟอก และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 34 ครั้ง)
2019-09-17 ขอแก้ไขวันที่สอบคัดเลือกนะคะ จากวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เปลี่ยนเป็น วันที่ 18 กันยายน 2562 ตำแหน่งนักโภชนาการ พนักงานซักฟอก และพนักงานช่วยเหลือคนไช้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์แผนไทย)
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 8 ครั้ง)
2019-09-13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมา และกำหนดวันสอบคัดเลือก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ) ตำแหน่งนักโภชนาการ พนักงานซักฟอก พนักงานโสตทัศนศึกษา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 45 ครั้ง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2018-12-28 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 20 ครั้ง)
2018-12-28 แนวทางการปฏิบัตงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 10 ครั้ง)
2018-12-28 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 9 ครั้ง)
2018-12-28 บัญชีจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 12 ครั้ง)
2018-12-28 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 9 ครั้ง)
2018-12-28 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 12 ครั้ง)


" บริการด้วยใจ  ห่วงใยประชาชน"


" แบบสำรวจวัฒนธรรม ความปลอดภัยของผู้ป่วย"

กระทรวงสาธารณสุข/FanPage

Link ที่เกี่ยวข้อง