นายแพทย์เดชา แซ่หลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ MOPM ประเภท People centered (มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12.

เพิ่มเติม

แพทย์หญิงพรทิพย์ เพชรมณี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเทพา ได้รับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ "เพชรน้ำดี แห่งโรงพยาบาลเทพา" ประจำปี 2561

เพิ่มเติม

โรงพยาบาลเทพา

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ (สรพ)

เพิ่มเติม
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่มีคุณภาพสานสร้างระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน.
ดูแลสุขภาพตามมาตรฐานแบบองค์รวม บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร มีชีวิตชีวา ประชามีสุข.
บูรณาการการงานในเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบริหารจัดการโดยชุมชน.

ผลงานหนังสั้น

ผลงานหนังสั้น มหกรรมวิชาการสุขภาพ เขต 12

รางวัลชนะเลิศ ปี 2560 ,ปี 2561

กาเหว่า หนังสั้น รพ.เทพา งานมหกรรมสุขภาพเขต12 ปี 62

"ตรวน" ปี61

"ถอดใจ" รพ.เทพา รางวัลชนะเลิศ ปี61

"ความทรงจำและความสิ้นหวัง" รางวัลชนะเลิศ ปี60

สื่อวีดีโอ

ผลงานสื่อวีดีโอ โรงพยาบาลเทพา

ปี 2560 - ปัจจุบัน

เหนื่อย..แต่ สู้!! (Covid -19) จังหวัดสงขลา

หนังสั้น ขอกักเธอไว้ เพราะรัก รพ เทพา

COVID-19 X Thepha hospital

ศูนย์ปฏิบัติการ Local Quarantine อำเภอเทพา

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

ประกาศรับสมัคร

2021-06-18 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 49 ครั้ง)
2021-06-17 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาภายใต้โครงการฯ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 24 ครั้ง)
2021-06-11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 113 ครั้ง)
2021-06-11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 18 ครั้ง)
2021-06-04 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งผุ้ช่วยวิจัย ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน : แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 16 ครั้ง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2021-03-15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ปี2564
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 8 ครั้ง)
2021-03-12 แบบ สขร.1เดือนพฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 2 ครั้ง)
2021-03-12 แบบ สขร.1เดือนธันวาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 2 ครั้ง)
2021-03-12 แบบ สขร.1เดือนมกราคม 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 2 ครั้ง)
2021-03-12 แบบ สขร.1เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 3 ครั้ง)
2021-01-19 แผนค่าบริการทางการแพทย์ งบลงทุนปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 9 ครั้ง)

ข้อมูลข่าวสาร

2021-03-04 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 6 ครั้ง)
2021-03-04 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 5 ครั้ง)
2020-05-07 ขออัญเชิญพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 6 ครั้ง)
2020-04-10 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 10 ครั้ง)
2020-03-16 ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 4 ครั้ง)
2020-03-10 แผนปฏิบัติประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 10 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติม >>

ประชาสัมพันธ์

2021-06-17 Infographic ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รายละเอียด
ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติม >>


" บริการด้วยใจ  ห่วงใยประชาชน"


" แบบสำรวจวัฒนธรรม ความปลอดภัยของผู้ป่วย"

กระทรวงสาธารณสุข/FanPage

Link ที่เกี่ยวข้อง