นายแพทย์เดชา แซ่หลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ MOPM ประเภท People centered (มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12.

เพิ่มเติม

แพทย์หญิงพรทิพย์ เพชรมณี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเทพา ได้รับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ "เพชรน้ำดี แห่งโรงพยาบาลเทพา" ประจำปี 2561

เพิ่มเติม

โรงพยาบาลเทพา

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ (สรพ)

เพิ่มเติม
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่มีคุณภาพสานสร้างระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน.
ดูแลสุขภาพตามมาตรฐานแบบองค์รวม บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร มีชีวิตชีวา ประชามีสุข.
บูรณาการการงานในเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบริหารจัดการโดยชุมชน.

ผลงานหนังสั้น

ผลงานหนังสั้น มหกรรมวิชาการสุขภาพ เขต 12

รางวัลชนะเลิศ ปี 2560 ,ปี 2561

"ตรวน" ปี61

"ถอดใจ" รพ.เทพา รางวัลชนะเลิศ ปี61

"ความทรงจำและความสิ้นหวัง" รางวัลชนะเลิศ ปี60

ศักรินทร์ผู้ไม่ยอมแพ้

สื่อวีดีโอ

ผลงานสื่อวีดีโอ โรงพยาบาลเทพา

ปี 2560 - ปัจจุบัน

เหนื่อย..แต่ สู้!! (Covid -19) จังหวัดสงขลา

หนังสั้น ขอกักเธอไว้ เพราะรัก รพ เทพา

COVID-19 X Thepha hospital

ศูนย์ปฏิบัติการ Local Quarantine อำเภอเทพา

เท(หมดใจให้เท)พา

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

ประกาศรับสมัคร

2020-01-31 ประการผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 33 ครั้ง)
2020-01-23 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 29 ครั้ง)
2020-01-14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมา(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) และกำหนดวันสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 20 ครั้ง)
2020-01-06 ประกาศขอแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 มกราคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 12 ครั้ง)
2019-12-26 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 40 ครั้ง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2020-05-07 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 9 ครั้ง)
2020-04-01 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบบำรุง ปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 4 ครั้ง)
2019-12-12 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 19 ครั้ง)
2019-12-12 แผนค่าบริการทางการแพทย์งบลงทุน ปี2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 10 ครั้ง)
2018-12-28 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 27 ครั้ง)
2018-12-28 แนวทางการปฏิบัตงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 12 ครั้ง)

ข้อมูลข่าวสาร

2020-05-07 ขออัญเชิญพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 4 ครั้ง)
2020-04-10 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 6 ครั้ง)
2020-03-16 ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 2 ครั้ง)
2020-03-10 แผนปฏิบัติประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 8 ครั้ง)
2020-03-10 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 9 ครั้ง)
2020-03-10 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 2 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติม >>


" บริการด้วยใจ  ห่วงใยประชาชน"


" แบบสำรวจวัฒนธรรม ความปลอดภัยของผู้ป่วย"

กระทรวงสาธารณสุข/FanPage

Link ที่เกี่ยวข้อง