นายแพทย์เดชา แซ่หลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ MOPM ประเภท People centered (มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12.

เพิ่มเติม

แพทย์หญิงพรทิพย์ เพชรมณี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเทพา ได้รับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ "เพชรน้ำดี แห่งโรงพยาบาลเทพา" ประจำปี 2561

เพิ่มเติม

โรงพยาบาลเทพา

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ (สรพ)

เพิ่มเติม
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่มีคุณภาพสานสร้างระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน.
ดูแลสุขภาพตามมาตรฐานแบบองค์รวม บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร มีชีวิตชีวา ประชามีสุข.
บูรณาการการงานในเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบริหารจัดการโดยชุมชน.

ผลงานหนังสั้น

ผลงานหนังสั้น มหกรรมวิชาการสุขภาพ เขต 12

รางวัลชนะเลิศ ปี 2560 ,ปี 2561

"ตรวน" ปี61

"ถอดใจ" รพ.เทพา รางวัลชนะเลิศ ปี61

"ความทรงจำและความสิ้นหวัง" รางวัลชนะเลิศ ปี60

ศักรินทร์ผู้ไม่ยอมแพ้

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

ประกาศรับสมัคร

2020-01-31 ประการผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 23 ครั้ง)
2020-01-23 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 22 ครั้ง)
2020-01-14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมา(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) และกำหนดวันสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 19 ครั้ง)
2020-01-06 ประกาศขอแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 มกราคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 12 ครั้ง)
2019-12-26 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 38 ครั้ง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-12-12 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 7 ครั้ง)
2019-12-12 แผนค่าบริการทางการแพทย์งบลงทุน ปี2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 1 ครั้ง)
2018-12-28 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 22 ครั้ง)
2018-12-28 แนวทางการปฏิบัตงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 10 ครั้ง)
2018-12-28 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 10 ครั้ง)
2018-12-28 บัญชีจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 12 ครั้ง)


" บริการด้วยใจ  ห่วงใยประชาชน"


" แบบสำรวจวัฒนธรรม ความปลอดภัยของผู้ป่วย"

กระทรวงสาธารณสุข/FanPage

Link ที่เกี่ยวข้อง