นายแพทย์เดชา แซ่หลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ MOPM ประเภท People centered (มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12.

เพิ่มเติม

แพทย์หญิงพรทิพย์ เพชรมณี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเทพา ได้รับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ "เพชรน้ำดี แห่งโรงพยาบาลเทพา" ประจำปี 2561

เพิ่มเติม

โรงพยาบาลเทพา

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ (สรพ)

เพิ่มเติม
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่มีคุณภาพสานสร้างระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน.
ดูแลสุขภาพตามมาตรฐานแบบองค์รวม บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร มีชีวิตชีวา ประชามีสุข.
บูรณาการการงานในเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบริหารจัดการโดยชุมชน.

ผลงานหนังสั้น

ผลงานหนังสั้น มหกรรมวิชาการสุขภาพ เขต 12

รางวัลชนะเลิศ ปี 2560 ,ปี 2561

ศักรินทร์ หนังสั้นพิธีเปิดงานประชุมวิชาการกระทรวง สาธารณสุข ปี2565 ณ.ศูนย์ประชุม มอ.

ตรวน รางวัลชนะเลิศ งานประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย@บุรีรัมย์ ปี2565

ในวันที่หนักหนา รางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมวิชาการสุขภาพสงขลา ปี 2565

กาเหว่า รางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมวิชาการสุขภาพเขต 12 ปี 2562

ถอดใจ รางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมวิชาการสุขภาพเขต 12 ปี 2561

ความทรงจำและความสิ้นหวัง รางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมวิชาการสุขภาพเขต 12 ปี 2560

สื่อวีดีโอ

ผลงานสื่อวีดีโอ โรงพยาบาลเทพา

ปี 2560 - ปัจจุบัน

ซ้อมแผนเผชิญเหตุ อ.เทพา

cleaned by Adblock for Youtube™ Share x-ray ให้ไว รพ.เทพา

โควิด-19 เป็นเเล้วเสียชีวิต? รพ เทพา

หนังสั้น ขอกักเธอไว้ เพราะรัก รพ เทพา

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

ประกาศรับสมัคร

2022-08-31 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 34 ครั้ง)
2022-08-17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวันสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 39 ครั้ง)
2022-08-15 ประกาศโรงพยาบาลเทพา มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับประเมินภาคความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากเดิมจะประกาศในวันที่ 16 สิงหา
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 12 ครั้ง)
2022-08-05 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 20 ครั้ง)
2022-07-27 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 25 ครั้ง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2022-09-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 5 ครั้ง)
2022-04-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 12 ครั้ง)
2021-12-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบบำรุง ปี 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 12 ครั้ง)
2021-03-15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ปี2564
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 17 ครั้ง)
2021-03-12 แบบ สขร.1เดือนพฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 7 ครั้ง)
2021-03-12 แบบ สขร.1เดือนธันวาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 7 ครั้ง)

ข้อมูลข่าวสาร

2022-06-10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 5 ครั้ง)
2022-06-10 หนังสือชี้แจงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 2 ครั้ง)
2021-03-04 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 19 ครั้ง)
2021-03-04 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 12 ครั้ง)
2020-05-07 ขออัญเชิญพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 8 ครั้ง)
2020-04-10 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 15 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติม >>

ประชาสัมพันธ์

2022-05-30 คู่มือคุณภาพ โรงพยาบาลเทพา
รายละเอียด
2021-09-07 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
รายละเอียด
2021-06-17 Infographic ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รายละเอียด
ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติม >>


" บริการด้วยใจ  ห่วงใยประชาชน"


" แบบสำรวจวัฒนธรรม ความปลอดภัยของผู้ป่วย"

กระทรวงสาธารณสุข/FanPage

Link ที่เกี่ยวข้อง