ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

Call Us Now 074-376359-60

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

แพทย์ตัวอย่างภาคใต้

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

คนดี ศรีสาธารณสุข

19 มิถุยายน 2560

E-Claim Awards 2017

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

การประเมินความเสี่ยง

วันที่ 30 กันยายน 2558

ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ NPHNQC

วันที่ 27 พฤศจิการยน 2557

สถานบริการต้นแบบลดโลกร้อน

วันที่ 27 พฤศจิการยน 2557

ทีมSRRT อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ 22-24 พฤศจิการยน 2554

หนึ่งในแผ่นดิน ผลงาน 5 ส

วันที่ 12 เมษายน 2549