ติดต่อเรา

Call Us Now 074-376359-60

ติดต่อสอบถาม

Your message has been sent. Thank you! x

Locations

โรงพยาบาลเทพา

207 หมู่ 5 ถนนลำไพล-เทพา
ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
FAX:0-7437-6461
E-mail: itthepha@gmail.com

www.thephahospital.go.th
มือถือ 097-9267556 (ห้องบัตร รพ.เทพา)
Telephone:0-7437-6359
Telephone:0-7437-6360
E-mail: it@thephahospital.go.th