นายแพทย์เดชา แซ่หลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ MOPM ประเภท People centered (มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12.

เพิ่มเติม

แพทย์หญิงพรทิพย์ เพชรมณี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเทพา ได้รับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ "เพชรน้ำดี แห่งโรงพยาบาลเทพา" ประจำปี 2561

เพิ่มเติม

โรงพยาบาลเทพา

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ (สรพ)

เพิ่มเติม
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่มีคุณภาพสานสร้างระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน.
ดูแลสุขภาพตามมาตรฐานแบบองค์รวม บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร มีชีวิตชีวา ประชามีสุข.
บูรณาการการงานในเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบริหารจัดการโดยชุมชน.

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

E-SERVICES

ประกาศรับสมัคร

2019-02-15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 21 ครั้ง)
2019-02-01 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 17 ครั้ง)
2019-01-18 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานบริการ (ห้องบัตร)
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 29 ครั้ง)
2019-01-11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างเหมา และกำหนดวันสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ(ห้องบัตร) และนักรังสีการแพทย์
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 36 ครั้ง)
2019-01-08 แจ้งผู้สมัครสอบทุกท่าน โรงพยาบาลเทพาขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานบริการ (ห้องบัตร) และนักรังสีการแพทย์ จากวันนี้ เป็น วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 19 ครั้ง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2018-12-28 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 11 ครั้ง)
2018-12-28 แนวทางการปฏิบัตงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 3 ครั้ง)
2018-12-28 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 4 ครั้ง)
2018-12-28 บัญชีจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 8 ครั้ง)
2018-12-28 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 2 ครั้ง)
2018-12-28 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 6 ครั้ง)

ผลงานหนังสั้น

ผลงานหนังสั้น มหกรรมวิชาการสุขภาพ เขต 12

รางวัลชนะเลิศ ปี 2560 ,ปี 2561

"ถอดใจ" รพ.เทพา รางวัลชนะเลิศ ปี61

"ความทรงจำและความสิ้นหวัง" รางวัลชนะเลิศ ปี60

ศักรินทร์ผู้ไม่ยอมแพ้


" บริการด้วยใจ  ห่วงใยประชาชน"


" แบบสำรวจวัฒนธรรม ความปลอดภัยของผู้ป่วย"

ข้อมูลข่าวสาร

2019-03-26 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 2 ครั้ง)
2019-03-26 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH)
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 2 ครั้ง)
2019-03-26 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 2 ครั้ง)
2019-03-26 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 5 ครั้ง)

กระทรวงสาธารณสุข/FanPage

Link ที่เกี่ยวข้อง