นายแพทย์เดชา แซ่หลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ MOPM ประเภท People centered (มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12.

เพิ่มเติม

แพทย์หญิงพรทิพย์ เพชรมณี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเทพา ได้รับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ "เพชรน้ำดี แห่งโรงพยาบาลเทพา" ประจำปี 2561

เพิ่มเติม

โรงพยาบาลเทพา

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ (สรพ)

เพิ่มเติม
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่มีคุณภาพสานสร้างระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน.
ดูแลสุขภาพตามมาตรฐานแบบองค์รวม บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร มีชีวิตชีวา ประชามีสุข.
บูรณาการการงานในเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบริหารจัดการโดยชุมชน.

ผลงานหนังสั้น

ผลงานหนังสั้น มหกรรมวิชาการสุขภาพ เขต 12

รางวัลชนะเลิศ ปี 2560 ,ปี 2561

ศักรินทร์ หนังสั้นพิธีเปิดงานประชุมวิชาการกระทรวง สาธารณสุข ปี2565 ณ.ศูนย์ประชุม มอ.

ตรวน รางวัลชนะเลิศ งานประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย@บุรีรัมย์ ปี2565

ในวันที่หนักหนา รางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมวิชาการสุขภาพสงขลา ปี 2565

กาเหว่า รางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมวิชาการสุขภาพเขต 12 ปี 2562

ถอดใจ รางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมวิชาการสุขภาพเขต 12 ปี 2561

ความทรงจำและความสิ้นหวัง รางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมวิชาการสุขภาพเขต 12 ปี 2560

สื่อวีดีโอ

ผลงานสื่อวีดีโอ โรงพยาบาลเทพา

ปี 2560 - ปัจจุบัน

ซ้อมแผนอัคคีภัย รพ.เทพา 66

ซ้อมแผนเผชิญเหตุ อ.เทพา

cleaned by Adblock for Youtube™ Share x-ray ให้ไว รพ.เทพา

โควิด-19 เป็นเเล้วเสียชีวิต? รพ เทพา

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

ประกาศรับสมัคร

2023-07-21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธาณณสุข และนักจิตวิทยา
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 114 ครั้ง)
2023-07-21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้อง พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 106 ครั้ง)
2023-07-17 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 120 ครั้ง)
2023-07-17 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ลูกจ้างเหมา) ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยา พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 121 ครั้ง)
2023-07-06 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ฯ ครั้งที่ 1 (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ / นักวิชาการสาธารณสุข / นักจิตวิทยา และเภสัชกร
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 114 ครั้ง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2023-07-24 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 6 ครั้ง)
2023-01-20 อนุมัติแผนเงินบำรุง2566
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 24 ครั้ง)
2023-01-20 แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 6 ครั้ง)
2022-12-07 การจำหน่ายพัสดุ
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 30 ครั้ง)
2022-10-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 19 ครั้ง)
2022-10-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ - shock wave
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 7 ครั้ง)

ข้อมูลข่าวสาร

2023-09-06 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ประจำปีงบ 66
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 5 ครั้ง)
2023-08-08 กฎระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ฉบับแก้ไข
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 0 ครั้ง)
2023-08-08 ประกาศความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ฉบับแก้ไข
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 2 ครั้ง)
2023-03-17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 20 ครั้ง)
2023-03-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชอรมจริยธรรมโรงพยาบาลเทพา
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 4 ครั้ง)
2022-12-09 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลดไฟล์ : (View 8 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติม >>

ประชาสัมพันธ์

2023-08-11 นโยบายอนุรักษ์พลังงานโรงพยาบาลเทพา
รายละเอียด
2023-08-11 มาตรการประหยัดพลังงานโรงพยาบาลเทพา
รายละเอียด
2023-07-13 นโยบายการจัดการคุณภาพ รพ เทพา
รายละเอียด
2023-07-13 คู่มือคุณภาพ โรงพยาบาลเทพา ฉบับที่ 1 บังคับใช้ กรกฎาคม 2566
รายละเอียด
2022-05-30 คู่มือคุณภาพ โรงพยาบาลเทพา
รายละเอียด
2021-09-07 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
รายละเอียด
ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติม >>


" บริการด้วยใจ  ห่วงใยประชาชน"


" แบบสำรวจวัฒนธรรม ความปลอดภัยของผู้ป่วย"

กระทรวงสาธารณสุข/FanPage

Link ที่เกี่ยวข้อง