คลังวีดีโอ รพ.เทพา

Call Us Now 074-376359-60

Video Gallery

ถอดใจ

รางวัลชนะเลิศ ปี 2561 เขต12

ความทรงจำและความสิ้นหวัง

รางวัลชนะเลิศ ปี 2560 เขต12

ศักรินทร์ผู้ไม่ยอมแพ้

มหกรรมวิชาการสุขภาพ เขต12 ปี60

เลี้ยงส่งบุคลากร

เลี้ยงส่งบุคลากรโรงพยาบาลเทพา

นางฟ้านักปั่น รพ เทพา

ผลงานการตัดต่อวีดีโอ

ลูกน้องที่ดี ลูกพี่ที่น่ารัก

ลูกน้องที่ดี ลูกพี่ที่น่ารัก ดร.จอมพล สุภาพ

MV เพลงมาร์ช รพ.เทพา

MV เพลงมาร์ช รพ.เทพา

ท่าล้างมือ รพ.เทพา

ท่าล้างมือ รพ.เทพา

GREEN & CLEAN HOSPITAL

GREEN & CLEAN HOSPITAL

Presentation

ยินดีสู่ก้าวใหม่ด้วยหัวใจที่พันผูก จากใจ รพ.เทพา

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รพ.เทพา

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก

ความประทับใจผู้เข้าร่วมโครงการ ปี59-60

จิตอาสาร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชันย์

แบ่งปันอาหารสู่ผู้ป่วยโรงพยาบาลเทพา