ตัวอย่างการพ่นยา สำหรับผู้ป่วย covid

Call Us Now 074-376359-60



วีดีโอ ตัวอย่าง จาก รพ.ยางลาด เรื่อง การบริหารยาพ่น ชนิด Meter Dose Inhaler (MDI) ให้ผู้ป่วย ช่วง COVID

วีดีโอ ตัวอย่าง การบริหารยาพ่น ชนิด Meter Dose Inhaler (MDI) สำหรับผู้ใหญ่ โดยใช้ Spacer

วีดีโอ ตัวอย่าง การบริหารยาพ่น ชนิด Meter Dose Inhaler (MDI) ให้เด็กโต โดยใช้ Spacer

วีดีโอ ตัวอย่าง การบริหารยาพ่น ชนิด Meter Dose Inhaler (MDI) ให้เด็กเล็ก โดยใช้ Spacer